Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Revisorer

Enligt LCRs stadgar ska årsmötet utse revisorer som ska vara oberoende av dem de har
att granska: ”För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses två
revisorer och en suppleant eller registrerat revisionsbolag.”

I Riksidrottsförbundets Kod för demokratisk styrning av föreningar står det:
”Lekmannarevisorernas uppdrag syftar till att granska verksamheten ur ett
demokratiskt perspektiv, det vill säga om det sköts ändamålsenligt, ekonomiskt
effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig. De är helt oberoende och deras
primära mål är att förbättra verksamheten, och finnas till för föreningens bästa.”

Lekmannarevisorerna har också uppgiften att på årsmötet föreslå ledamöter i
valberedningen.

Vid årsmötet den 27 februari 2023 utsågs:

Auktoriserade revisor:
Hanna Rasmark, ordinarie, och Jessika Thornqvist, suppleant, från Crowe Tönnerviks
Revision Skåne AB

Lekmannarevisorer:
Elisabet Hammarlund och Cecilia Perklev

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-04-24

Författare: Johanna Stohr

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se