Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Valberedningen

Valberedningen utses av årsmötet och arbetar på uppdrag av medlemmarna. På årsmötet ska valberedningen lämna förslag på:

• val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag om eventuellt
arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag.
• val av ordförande och ledamöter i tävlingssektionen.
• val av lekmannarevisorer samt auktoriserad revisor och revisorssuppleant.

Som medlem i föreningen kan du nominera kandidater och/eller dig själv till de olika förtroendeuppdragen. Valberedningen tar emot dina förslag året runt även om den mest intensiva perioden med nomineringar och intervjuer av intresserade kandidater sker under senhösten.

Vid årsmötet den 27 februari 2023 utsågs följande ledamöter:
Margaretha Steding, sammankallande (omval)
Anne-Lott Hedberg (omval)
Maria Glennow Bolin (omval)
Linnea Hansson (nyval)

Kontaktuppgifter till valberedningen:
margaretha.steding@gmail.com, tel 0704-409073
alhedberg@askis.nu, tel 0705-911157
brolin.maria@gmail.com, tel 0738-027718
l-hansson@hotmail.com, tel 0703-017580

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-06-05

Författare: Johanna Stohr

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se