Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Valberedningen

Valberedningen utses av årsmötet och arbetar på uppdrag av medlemmarna. På årsmötet ska valberedningen lämna förslag på:

• val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag om eventuellt
arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag.
• val av ordförande och ledamöter i tävlingssektionen.
• val av lekmannarevisorer samt auktoriserad revisor och revisorssuppleant.

Som medlem i föreningen kan du nominera kandidater och/eller dig själv till de olika förtroendeuppdragen. Valberedningen tar emot dina förslag året runt även om den mest intensiva perioden med nomineringar och intervjuer av intresserade kandidater sker under senhösten.

Vid årsmötet den 26 februari 2024 utsågs följande ledamöter:
Marie Morgenstern Folin, sammankallande (nyval)
Tove Parot (nyval)
Simone ter Laak (nyval)

Kontaktuppgifter till valberedningen:
marie@folin.nu
toveparot@gmail.com
simone.ter.laak@gmail.com

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Författare: Johanna Stohr

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se