Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Sammandrag styrelsemöten

Här kommer du att hitta korta sammandrag från våra ordinarie styrelsemöten som hålls en gång i månaden. På varje styrelsemöte deltar personal från verksamheten och på vissa även representanter från valberedningen.

Vi håller samma agenda på alla ordinarie styrelsemöten, ibland utgår någon punkt till förmån för diskussioner och/eller beslut om sådant som ligger utanför normal agenda. Nedan hittar du huvudpunkterna på den agenda vi normalt följer:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av protokollskrivare, justerare och tidtagare
 3. Godkännande av dagordning. Något att addera till dagordning?
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll och uppföljning av punkter, evt. ytterligare tillägg till dagordningen
 5. Rapport från BUS och LARS
 6. Ekonomigenomgång
 7. Verksamhetsgenomgång (rapport och diskussion)
 8. Kommittéer och projektgrupper (f.n. Medlemsrelationer & kommunikation, IT-gruppen, Ladugårdsmarken, Fonden samt Sponsring & bidrag)
 9. Månadens fokusområde
 10. Övrigt - endast styrelsen, ingen personal
 11. Utvärdering
 12. Agendapunkter att ta upp på kommande möte
 13. Mötet avslutas

Publicerad: 2023-12-04

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Författare: Kommunikation LCR

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se