Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Brandsäkerhet

Om en brand bryter ut har den eller de som befinner sig i brandens omedelbara närhet ett stort ansvar, eftersom deras insats är avgörande för om det skall stanna vid ett tillbud eller utvecklas till en storbrand. Eftersom alla bränder är små i början, kan ett korrekt agerande med rätt utrustning rädda stora värden och liv.

Om det börjat brinna ska du handla efter grundregeln:

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

Vilken av åtgärderna du skall göra först beror på omständigheterna.

Rädda - Varna

Om det börjar brinna så är det allra viktigaste att rädda dig själv och andra som är i fara. Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng alla dörrar på vägen ut för att förhindra att branden och röken sprider sig. Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning.

Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet. Hjälp de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av den rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt. Kontrollera alla utrymmen så att det inte blir någon kvar.

Återsamlingsplats: Hagarna mellan stora ridhuset och infartsvägen till anläggningen.

Larma - ring 112

Larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt. Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. Vänta inte med larmningen, en fördröjning på 5-10 minuter kan resultera i en totalskada.

Var beredd att svara på de här frågorna:

  • Vem är du?
  • Vad ringer du från för nummer?
  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt? Lunds Ridhus på Getingevägen 15
  • Är någon skadad eller i fara? Finns någon kvar i byggnaden?
  • Vad brinner?
  • Brandens omfattning?
  • Risker? Finns gasflaskor eller annat brandfarligt i byggnaden?

Möt upp räddningstjänsten och visa vägen till brandplatsen. Kontakta räddningsledaren när denne anländer och informera om vilka åtgärder som vidtagits och om det finns skäl att misstänka att någon är kvar i lokalen.

Gå tillbaka till återsamlingsplatsen och var beredd på att vara räddningstjänsten behjälplig. Informera andra om vad som hänt och hur länge utrymningen kan tänkas vara.

De som fått speciella uppgifter ska genast börja utföra dessa. Övriga hjälper besökare och andra att komma ut ur byggnaden, stänger dörrarna efter sig och går till återsamlingsplatsen.

Släck

Försök att släcka elden. Men tänk på att inte riskera din egen säkerhet och hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden, det fördröjer brandförloppet, och sätt dig själv i säkerhet.

Riskera inte ditt liv och din hälsa för hästarna och materiella ting.

Var rädd om dig själv och varandra!

Publicerad: 2023-08-05

Senast uppdaterad: 2023-08-21

Författare: Margaretha Steding

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se